Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we om uw toestemming. Klik hier.
×

Privacy Overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies, zodat we u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en herkent u wanneer u terugkeert naar onze website. Hierdoor weten wij welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.

U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen door het navigeren in de tabs aan de linkerkant.

  • Op werkdagen vóór 23:59 uur besteld, is de volgende werkdag bezorgd*.
  • Gratis verzending boven de €150,-
  • Altijd scherp geprijsd!

Winkel informatie

WhiskyXL B.V.
Nobellaan 19
4622 AH Bergen op Zoom
Nederland

Bel ons:
+31(0)164-315599

alternate_email
info@whiskyxl.nl

WhiskyXL B.V., gevestigd aan Nobellaan 19 4622 AH Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

http://www.whiskyxl.nl
Nobellaan 19 4622 AH Bergen op Zoom
0164-315599

Persoonsgegevens die wij verwerken:
WhiskyXL B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze uit eigen beweging aan ons verstrekt. 

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
             Voor- en achternaam
             Geslacht
             Adresgegevens
             Telefoonnummer
             E-mailadres
             IP-adres
             Internetbrowser en apparaattype
             Bankrekeningnummer

Betreft bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Zowel onze website als onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met medeweten en toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet met zekerheid vaststellen of een bezoeker ouder is dan 16 jaar en raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, zodat voorkomen kan worden dat (persoons)gegevens over minderjarigen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er niettemin van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail info@whiskyxl.nl, zodat wij actie kunnen ondernemen en deze informatie kunnen verwijderen. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
WhiskyXL B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:
             Het afleveren van goederen / uitvoeren van diensten
             Het afhandelen van uw betaling
             De optie een account aan te maken
             De optie om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen, teneinde onze dienstverlening op de juiste wijze te kunnen uitvoeren
             Het verstrekken van informatie betreffende wijzigingen van onze diensten en producten
             Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

WhiskyXL B.V. verwerkt eveneens persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe zijn verplicht, zoals het aanleveren van benodigde gegevens voor aangifte bij de belastingdienst. 

Geautomatiseerde besluitvorming
WhiskyXL B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft hier besluiten die worden genomen binnen computerprogramma's of -systemen, zonder enige inbreng van personen die (werk)gerelateerd zijn met WhiskyXL B.V.  zoals bijvoorbeeld eigen medewerkers.

WhiskyXL B.V. maakt gebruik van de volgende computerprogramma's of -systemen:
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tevens laten wij de IP-adressen anonimiseren. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
WhiskyXL B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden
WhiskyXL B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen indien nodig  voor de correcte uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. WhiskyXL B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies of vergelijkbare technieken, waarvan wij gebruikmaken
WhiskyXL B.V. maakt uitsluitend gebruik van technische en functionele cookies. Zo ook van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij met cookies onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen, zodat geen cookies meer worden opgeslagen. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
In de persoonlijke instellingen van uw account heeft u de mogelijkheid  om uw persoonsgegevens in te zien en eventueel te corrigeren of verwijderen. U heeft bovendien het recht en de mogelijkheid om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw  persoonsgegevens in een computerbestand waarover wij beschikken te verzenden naar u, uw bedrijf of een andere, door u vermelde organisatie.
Indien u wilt gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuurt u dan een gespecificeerd verzoek naar e-mail info@whiskyxl.nl.
Ter verificatie van een dergelijk verzoek tot inzage door u, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart en onleesbaar te maken.  WhiskyXL B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. WhiskyXL B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WhiskyXL B.V. beschouwt de bescherming en beveiliging van uw gegevens als uitermate belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Indien u van mening bent of de indruk hebt dat uw gegevens niet voldoende zijn beveiligd of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice of via e-mail info@whiskyxl.nl.